Tag Archives: than hoạt tính quảng trị

Mua vật liệu lọc nước tại Quảng Trị

Huyenpham80@gmail.com Xin chào Ohido. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị. Hiện tại gia đình tôi đang sử dụng nguồn nước giếng khoan do khu vực tôi sống chưa có nước máy thành phố. Tuy nhiên tôi thấy nước giếng không ổn định và thưởng xuyên thay đổi nên tôi đang có nhu cầu mua một ít vật liệu lọc để xử lý nước giếng khoan .