Tag Archives: xử lý nước cứng chứa vôi

Hệ thống lọc nước làm mềm nước Cứng

Nước cứng là gì? Nước cứng được hiểu đơn giản là nước có chứa nhiều ion kim loại Ca2+, Mg2+. Người ta dựa vào nồng độ các ion kim loại này để đánh giá chất lượng nước mềm hay cứng. Nước mềm là gì? Nước mềm là nước chứa hàm lượng khoáng chất hòa tan ít hơn rất nhiều so với nước cứng (hoặc có thể không có). Thường thì nước mềm là nước .