Tag Archives: trường học

Hệ thống lọc nước an toàn cho bếp ăn tập thể công ty, trường học?

Hoanghung79@gmail.com hỏi: Chào Ohido Đà Nẵng. Công ty tôi chuyên về may mặc tại Phú Ninh – Quảng Nam. Hiện tại đang sử dụng khoảng 250 lao động, làm việc theo ca, giữa các ca làm việc chúng tôi có căng tin cung cấp bữa ăn cho cán bộ công nhân viên. Chúng tôi đang nghiên cứu làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy .