Tag Archives: Quy trinh sản xuất than gáo dừa

Phân biệt than gáo dừa thông thường và than hoạt tính Gáo Dừa?

Hoanghungqn@gmail.com hỏi: Chào Ohido Đà Nẵng. Tôi đang có ý định mua một ít than hoạt tính gáo dừa để lọc nước giếng nhà tôi. Tuy nhiên tôi thấy mơ hồ không phân biệt được than Gáo Dừa thông thường và than hoạt tính Gáo Dừa?  Các bạn có thể tư vấn giúp tôi về 2 loại than này? Loại nào tốt hơn trong xử lý nước sinh hoạt? Và cách để nhận biết được than tốt? .