Tag Archives: lọc nước thủy cục cho công ty Việt Hoa

2 Hệ thống lọc lại nước thủy cục tại Công ty điện tử Việt Hoa Đà Nẵng

Tên công trình: Hệ thống lọc lại nước thủy cục công ty điện tử Việt Hoa Module: Hệ thống lọc lại nước thủy cục Công suất: 5m3/h – Auto Valler Mục đích: Lọc lại nước thủy cục cho quá trình sản xuất trước khi cho qua hệ thống làm mềm nước Số lượng hệ thống: 02 Hệ thống 5m3/h đặt tại 2 vị trí khác nhau của nhà máy Tiêu chuẩn thiết kế cho mỗi hệ thống: .