Tag Archives: cách lấy mẫu nước xét nghiệm

Các thông tin cần biết về lấy mẫu nước xét nghiệm

Ohido xin giới thiệu đến Qúy khách hàng những thông tin cần biết về lấy mẫu nước xét nghiệm. Bài viết được trích nguyên văn từ trung tâm y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau: I. Yêu cầu chung: Tùy thuộc vào loại nước, yêu cầu xét nghiệm lĩnh vực hóa hay vi sinh mà sử dụng dụng cụ, bình chứa mẫu thích hợp và mang tính đại diện. .